تماس با ما

اطلاعات تماس

آدرس

کرج، مهر شهر، بلوار شهرداری، نبش خیابان ۲۲۳، ساختمان سهند، طبقه ۵، واحد ۹

تلفن دفتر مرکزی

۰۲۶۳۳۴۲۰۷۶۱-۳

تلفن انبار

۰۲۱۶۵۴۳۶۹۴۰-۳

فکس

۰۲۶۳۳۴۲۰۷۵۸

ایمیل

info@niksepehr.com

niksepehr-agriculture@gmail.com

کد پستی

۳۱۸۵۷۳۳۸۵۹

#